Algemene voorwaarden

 1. Milora raadt u aan altijd een goede verzekering af te sluiten. Denk aan een reis-, annulerings-, aansprakelijkheids-, ziektekosten- en ongevallenverzekering voor u en uw hond. Kijk bij uw verzekeringsmaatschappij na of buitensporten/wintersport zijn meeverzekerd, dit is niet overal standaard.
 2. U blijft aansprakelijk voor de schade die u of uw hond aanbrengt aan derden of aan materiaal van derden.
 3. Zorg ervoor dat uw hond is behandeld met de juiste inentingen. Raadpleeg hiervoor een dierenarts. Zorg ook voor een goed anti-teken en vlooienmiddel. Denk ook aan de zandvlieg die in de zomer voor kan komen in Italië en bij thuiskomst aan ontworming. Het is mogelijk dat u een andere ontwormingskuur dient te gebruiken dan u gewend bent; raadpleeg ook hierover uw dierenarts. Neem het entingsboekje/paspoort van de hond altijd mee naar het buitenland.
 4. Mocht uw hond tijdens de reis of vier weken na de reis een besmettelijke ziekte hebben, dan bent u verplicht dit te melden aan Milora, zodat we andere honden kunnen beschermen.
 5. Milora probeert zo goed mogelijk zorg te dragen voor een rustig verblijf binnen de roedel tijdens de vakantie. Het kan echter voorkomen dat honden niet goed samen gaan. Milora houdt zich het recht voor om honden die zich agressief gedragen uit te sluiten van gezamenlijke activiteiten, zonder restitutie van de activiteiten. Dit doen wij uit het    oogpunt van de veiligheid van andere deelnemers aan de reis.
 6. Deelname aan de reizen en activiteiten van Milora geschieden op eigen risico. Milora is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dan wel materiële schade ontstaan tijdens de reizen/activiteiten van Milora.
 7. Annuleringsvoorwaarden
  1. Annulering dient schriftelijk (via email) kenbaar te worden gemaakt.
  2. Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de reis brengen wij u 20% van de totale reissom in rekening.
  3. Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de reis brengen wij u 50% van de totale reissom in rekening.
  4. Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de reis brengen wij u de totale reissom in rekening.
 8. Annulering door Milora
  Bij onvoldoende deelnemers houdt Milora zich het recht voor het programma te wijzigen dan wel te annuleren. Milora kan dit doen tot 8 weken voor aanvang van de Uiteraard zal deze wijziging in overleg met u plaatsvinden. Mocht u hier geen      gebruik van wensen te maken, dan wordt de volledige reissom aan u terugbetaald.
 9. De foto’s die namens Milora worden gemaakt tijdens de reis, kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden (website, flyers, facebook etc.). Mocht u dit niet willen, dan dient u dit van te voren aan te geven. Wij zullen hier dan uiteraard rekening mee houden. Wanneer u dit bezwaar niet kenbaar maakt, stemt u toe in het gebruik van foto’s.
 10. Milora maakt gebruik van locaties van lokale aanbieders. Uiteraard gelden de voorwaarden voor gebruik van de locaties van deze aanbieders ook voor de gasten van Milora.